CV-sida

Evelina Viklund

Evelina Viklund.jpg
Försöksledare på fältforskningsstationen vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.

Bakgrund

Utbildad husdjursagronom. Inskriven 2002.

Publikationer i urval

Höjer, A. och Viklund, E. 2016. Behövs strukturfoder i fullfodret? Nytt/Sveriges       lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, nr 4.

Viklund, E. 2009. Lammens energibehov – förslag till normer. Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, serie Husdjur, nr 1.

Larsson, E. 2008. The Grazemore decision support system to predict the quality of pasture grass in dairy production. I: Organizing committee of IGC/IRC Congress (eds.). Multifunctional Grasslands in a changing world, vol I. s 670. Proceedings from XXI International Grassland Congress/VIII International Rangeland Congress, Hohhot, Kina.

Larsson, E. 2008. Lammens näringsbehov. Poster, Regional jordbrukskonferens för norra Sverige Umeå 19-20 februari 2008.

Larsson, E. 2007. Näringsrekommendationer till växande lamm. Fårskötsel, 4. sid 16-17.

Larsson, E. 2006. Grazemore DSS för att prediktera beteskvalitet för mjölkkor. Examensarbete. Röbäcksdalen meddelar: rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vol. 2006:2.

 


Kontaktinformation
Försöksledare vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Norra försöksdistriktet
Telefon: 072-5387330
Postadress:
NJV, norra försöksdistriktet
90432 UMEÅ
Besöksadress: Verkstadsgatan 15, Umeå