CV-sida

Evelina Viklund

Evelina Viklund.jpg

Kontaktinformation
Försöksledare vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Norra försöksdistriktet
Telefon: 072-5387330
Postadress:
NJV, norra försöksdistriktet
90432 UMEÅ
Besöksadress: Verkstadsgatan 15, Umeå