CV-sida

Fatih Mohammad

Fatih Mohammad

Presentation

Jag arbetar med fältförsök på sockerbetor, potatis, stråsäd m.fl. grödor. I fält arbetar jag med skötsel och provtagning, bedömning, svampgradering och avräkning av olika insekter samt artbestämning av djur, speciellt tripsar och daggmaskar. Har dessutom erfarenhet av arbete med salixodling med penetrometer-provtagningar av jord inklusive databearbetningar.


Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-415257
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp