CV-sida

Frank Johansson

Frank Johansson

Kontaktinformation
Extern resurs vid Centrum för biologisk mångfald
Telefon: +4618-471 6488, 0703179751
Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA