CV-sida

Frank Sterner

Frank Sterner
Arbetar inom SLU:s universitetsadministration med stöd till externfinansiering. Främst ekonomi i ansökningsfasen, och främst svenska finansiärer.

Presentation

Jag jobbar med stöd till externfinansiering på Externfinansiering / Grants Office, som är en enhet inom universitetsadministrationens Ledningskansli. Jag har fokus på ekonomi i ansökningsfasen, och särskilt svenska finansiärer.

Specifika ansvarsområden:


Kontaktinformation
Projektsamordnare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: 018-671002
Arbetsbeskrivning: Stöd till externfinansiering, främst ekonomi i ansökningsfas, och främst svenska finansiärer.
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala
Sidansvarig: frank.sterner@slu.se