CV-sida

Gert Olsson

Gert Olsson

Kontaktinformation
Projektledare vid Fakulteten för skogsvetenskap, kansli Umeå; Fakulteten för skogsvetenskap, kansli
Telefon: 070-3761666
Postadress:
Inst för vilt, fisk och miljö
901 83 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå