CV-sida

Gertrud Vallgårda

Gertrud Vallgårda
Gertrud Vallgårda är ekonom och ansvarig för CBM:s ekonomi.

Kontaktinformation
Ekonom vid Centrum för biologisk mångfald
Telefon: +4618-672164
Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA, Uppsala
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se