CV-sida

Göran Ek

Göran Ek
handläggare

Kontaktinformation
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering
Telefon: +4618672531, +46725668561
Arbetsbeskrivning: Jag arbetar med miljö och klimatfrågor i internationellt utvecklingssamarbete på Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat. Som rådgivare till Sida arbetar jag med att integrera miljö och klimat i svenskt utvecklingssamarbete. Mer specifikt så arbetar jag med att granska och kommentera biståndsprojekt och program, tar fram och utvecklar verktyg och metoder att integrera miljö och klimat, tar fram informationsmaterial och utvecklar och genomför workshops och utbildningar för Sida och Sidas partners om miljö och klimat. Mina intresseområden är miljöintegrering, miljöbedömningar, miljöledning, metodutveckling, miljö och fattigdomsbekämpning samt miljö och demokrati/mänskliga rättigheter. Jag har en examen i biologi och naturgeografi från Stockholms universitet. Jag har även läst miljöskydd/miljöjuridik där. Tidigare arbeten inkluderar Centrum för Biologisk Mångfald här på SLU samt Naturskyddsföreningens internationella avdelning.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala