CV-sida

Göran Ek

Göran Ek
handläggare

Kontaktinformation

Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering
Telefon: +4618672531, +46725668561
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala