CV-sida

Gordana Manevska Tasevska

Gordana Manevska Tasevska
Utredare vid Institutionen för ekonomi - AgriFood Economics Centre. Se mitt CV under fliken länkar.

Kontaktinformation
Utredare vid Institutionen för ekonomi; Analysgruppen
Telefon: 018-671724, 073 9235308
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, Uppsala