CV-sida

Guiomar Ruiz-Pérez

Guiomar Ruiz-Pérez

Presentation

See English version here


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala