CV-sida

Gunilla Leffler

Gunilla Leffler
Kommunikatör för forskningsplattformen SLU Future Food. Communications Officer for the research platform SLU Future Food.

Presentation

Under drygt tjugo år har jag arbetat i privat, offentlig och ideell sektor med det mesta man kan göra inom kommunikation: tryckta och digitala kanaler, interna och externa målgrupper, kurser, kampanjer, presskontakter, påverkansarbete, mässor, redaktörskap och projektledning, från strategi och budget till praktisk produktion.

Jag gillar att skriva, har pålitliga korrekturögon och sinne för god form. Bra kommunikation måste väcka engagemang, vilket brukar kräva både mod och gott omdöme hos alla inblandade. Jag är van vid den balansgång det innebär att göra specialisters fackspråk tillgängligt för nya läsare, och har anpassat budskap för så skilda målgrupper som elever, hjärnskadade, ministrar och maskinister.

Arbete

2017 anställd vid SLU som kommunikatör för två forskningsplattformar: SLU Future Food och SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Sedan 2018 kommunikatör på heltid för SLU Future Food.

Kommunikationskonsult i egen firma sedan 2002 och framåt.

1997-2017 abete som kommunikatör i olika roller för Vägverket, barn- och ungdomsorganisation, handikapporganisation, Hyresgästföreningen, Svenska kyrkan. Arbetat med de flesta förekommande uppgifter inom kommunikation, från strategi till praktisk produktion.

1996 gymnasielärare i ämnena Mediekommunikation, Mediekunskap och Svenska C vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde parallellt med utbildning i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Utbildning

1995 Fil mag i Medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet.

1994 Fil kand vid Informationslinjen, Högskolan i Växjö.

Utmärkelser

2015 Årets marknadsförare av Marknadsföreningen, för arbetet med Uppsala domkyrkas utställning ”Himlen är här” 2014.

Erik den heliges relikskrin öppnades för att ta fram Sveriges äldsta kungakrona till utställningen, medan Uppsala universitets forskare undersökte skelettet. Tillsammans med Uppsala universitets presschef organiserade jag så att skrinöppningen bevakades av alla stora svenska medier. Den blev en nyhet i fler än 400 medier världen över. Uppmärksamheten gynnade både utställningen och forskningsprojektet. 

https://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/erik-den-heliges-relikskrin-oppnas-i-uppsala-domkyrka/


Kontaktinformation
Kommunikatör vid Institutionen för stad och land; SLU Future Food
Telefon: 076-1189077
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ullsväg 27, Uppsala