CV-sida

Gunnar Börjesson

Gunnar Börjesson

Presentation

Professionella intressen

Ansvarar för de nationella långliggande växtnäringsförsöken (SLU - Fältforsk).

Forskningsprojekt

Forskningsprojekten behandlar mikrobiell omsättning av växtnäringsämnen.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Växtnäringslära
Telefon: 018-672753
Arbetsbeskrivning: Long-term field experiments with plant nutrition. Assessment and monitoring of soil microbiology. Sewage sludge on agricultural soils. Methane oxidation.
Postadress:
Inst för mark och miljö, växtnäring, Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se