CV-sida

Haldis Kismul

Haldis Kismul
Doktorand

Presentation

Min forskning är inom temat bete i mjölkkobesättningar med robotmjölkning, med den preliminära titeln ”Mjölkproduktion och kotrafik i olika management system där automatisk mjölkning är kombinerat med bete”.

Forskning

Min forskarutbildning genomförs inom projektet ”GRAZELAND /Deltidsbete” – ett nordiskt samarbetsprojekt mellan Nord Universitet, Norge, SLU, och NIBIO, Norge.

I projektet undersöks effekten av olika betesmanagement på olika produktionsparameter genom kontrollerade försök vid SLU’s försöksgård och även genom en kartläggningsstudie av norska gårdar.

Bakgrund

Utbildning och examina

  • 2015 - för närvarande PhD-student vid Instutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige
  • 2015 - för närvarande PhD-stipendiat vid Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur, Faggruppe Husdyrfag, Produksjon og Velferd, Nord Universitet, Norge
  • 2004-2011 Doctor of Veterinary Medicine (DVM), Szent István Egyetem, Ungern