CV-sida

Helena Gidlund

Helena Gidlund.jpg
Doktorand i husdjursvetenskap, inriktning utfodring och vård

Presentation

Huvudhandledare:

Prof. Pekka Huhtanen, Norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Biträdande handledare:         
  • Prof. Jan Bertilsson, Husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Dr. Sophie Krizsan, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Dr. Mårten Hetta, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Prof. Karl-Heinz Südekum, Institute of animal science, University of Bonn, Germany

 “Användning av lokala proteinfodermedel inom mjölkproduktion” är titeln på mitt doktorandprojekt. Målsättningen är att optimera användningen av lokalt producerade proteinfodermedel i ekologiska och konventionella mjölkproduktionssystem. Studierna innehåller produktionsförsök och även in vitro- och in situ-studier.


Kontaktinformation
Sidansvarig: helena.gidlund@slu.se