CV-sida

Helena Mattisson

Helena Mattisson

Kontaktinformation
Forskningsingenjör vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415333
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp