CV-sida

Helena Mellqvist

Helena Mellqvist
Jag tog landskapsarkitektexamen 2005 med inriktning mot kommunikation och dialogplanering. Jag är intresserad av människans relation till sitt vardagslandskap och hur man fångar upp den i planeringsprocesser. Detta intresse ledde till en avhandling som jag försvarade 2017, "The connoisseur method - A study on long-term participation in landscape planning".

Presentation

Min doktorsavhandling handlar om dialogplanering och metoder för samverkan i planering.  Idag delar jag min tid på SLU mellan undervisning, forskning samt att jag är involverad i utveckling av nya program och kurser. På landskapsarkitektprogrammet medverkar jag främst i projektkurser (Projekt 3 – Stora Landskap och Projekt 2 – Boplatsen) samt handleder studenter i kandidatkursen och examensarbete på avancerad nivå. I masterprogrammet Hållbar stadsutveckling (som ges i samarbete med MaU) har jag varit med från starten att bygga upp samt ge två kurser med den komplicerade titeln: Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet”. En teorikurs och en tillämpningskurs.

Publikationer i urval

Mellqvist, H. (2005). Making problematic cases successful in traditional landscape management – use of repetitive photographing in a communicative planning context. Honour thesis, SLU Alnarp.

Mellqvist, H. (2008). "Delaktighetsaspekter i planering och förvaltning av tätortsnära beteslandskap – en undersökning av några nyckelpersoners och intressegruppers relation till naturreservatet Tinnerö eklandskap i Linköping och deras delaktighet i planeringen och förvaltningen av detta." Arbetsrapport inom forskningsprojektet: ”Allmänheten och naturbetesmarkerna - Attityder och värderingar, samt förutsättningar förplanering genom dialog och samverkan” inom Hagmarksmistras forskningsprogram.

Mellqvist, H. (2008). "Lokal delaktighet i planering och förvaltning av tätortsnära natur." Centrum för biologisk mångfald, SLU.

Mellqvist, H., Gustavsson, R., and Gunnarsson, A. (2013). Using the connoisseur method during the introductory phase of landscape planning and management. Urban Forestry & Urban Greening 12, 211-219.

Mellqvist, H., and Gustavsson, R. (2014). Learning and Acting through Participatory Landscape Planning: The Case of the Bräkne River Valley, Sweden. In "Urban Forests, Trees, and Greenspace: A Political Ecology Perspective" (A. Sandberg, A. Bardekjian and S. Butt, eds.). Earthscan.

Arler, F., and Mellqvist, H. (2015). Landscape democracy, three sets of values, and the connoisseur method. Environmental Values 24, 271-298.

Mellqvist, H., Kristensen, L. S., and Konijnendijk van den Bosch, C.
(2016). Participatory green structure planning for linking urban and
rural landscapes - a case study from Ronneby, Sweden. Nordic
Journal of Architectural Research 3, 71-96.

Mellqvist, Helena (2017). The connoisseur method. Diss. Alnarp: Department och Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Science. Available at https://pub.epsilon.slu.se/14356/

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415469
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp