CV-sida

Helle Turesson

Helle Turesson
High throughput analysis of genome edited crops

Presentation

More detailed information in the English version of my CV-page


Kontaktinformation
Forskningsing 1:e vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415559
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp