CV-sida

Henrike Hensel

Henrike Hensel
Jobbar på Viltskadecenter, en centrumbildning vid SLU.

Presentation

På Viltskadecenter jobbar jag med utbildning och support för databasen Rovbase och för allmänhetens rapporteringssystem Skandobs. Jag är ansvarig för att förse länsstyrelserna med det material som behövs för inventering av stora rovdjur och för besiktningar som länsstyrelsernas personal genomför. Jag tar emot beställningar och skickar ut informationsmaterial och jobbar med förberedelser och genomförande av VSCs utbildningar.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Konsulent vid Institutionen för ekologi; Viltskadecenter
Telefon: 0581-697342
Postadress:
Inst för Ekologi, Viltskadecenter
73091 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö