CV-sida

Ian Dublon

CVbild_ianDublon.JPG
Serviceassistent Infrastruktur Alnarp teknisk service

Presentation

Jag jobbar som serviceassistent på Infrastrukturavdelningen Alnarp teknisk service.

Jag forskade under en tidsbegränsad period (6 månader) på Louvain la Neuve, Belgien vid Université catholique de Louvain (UCL). Där forskade jag med sexferomonet från en fjäril, Bicyclus anynana.

Som postdoktor inom SLUs enheten för kemisk ekologi (2011-2013) forskade jag på insekters doftsinne och områden i insektshjärnan som bearbetar doft (Spodoptera nattfjärilar och Drosophila bananflugor).

Förutom luktsinnet intresseras jag också av andra sensoriska system hos invertebrater och i min tidigare postdoktortjänst vid University of Sussex och Natural Resources Institute (NRI) granskade jag Culex myggors flygbeteenden samt auditiva han-hon-interaktioner i svärmar.

Jag började min forskning vid University of Keele där jag tog min Fil dr/PhD och arbetade där med aggregeringsferomonet från amerikansk blomtrips (Frankliniella occidentalis). Thysanoptera är briljanta insekter och jag har haft turen att kunna fortsätta samarbeta med Keele, NRI och Lunds universitet.

Undervisning

Insect Chemical Ecology  (ICE) MSc kurs 2012 och 2013: Thysanopteran chemical ecology

Forskning

Insekt kemisk ekologi, semiochemicals, doftsinnet, neurovetenskap, auditiva han-hon interaktioner i svärmar, feromoner.

Samverkan

Tidigare samarbete med Lunds universitet (Pheromone group), Uppsala universitet (Collective Behaviour group), University of Greenwich (Natural Resources Institute), Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Zoological Institute and Museum,
Department of Animal Ecology) och University of Keele (Centre for Applied Entomology and Parasitology).

Bakgrund

Utbildning
Kandidat (BSc) i miljövetenskap och juridik, University of Keele. 2003

Filosofie doktor (FD/PhD) i kemisk ekologi, University of Keele. 2009

Postdoktor, Neurovetenskap: University of Sussex. 2009-2011

Postdoktor, Kemisk Ekologi: Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp). 2011-2013

Postdoktor, Evolutionär ekologi och genetik: Université catholique de Louvain. 2014

Handledning

Biträdande MSc handledare för M.A. Hayder, Samuttryck av Spodoptera-doftreceptorer hos Drosophila: effekter på flugornas doftuppfattning. 2014

Publikationer i urval

2018

- A reply to Nieberding and Holveck: beyond experimental design and proximate mechanisms - mate choice in the face of sexual conflict. Frontiers in Zoology DOI: 10.1186/s12983-017-0242-9

2016

- Scintillate: An open-source graphical viewer for time-series calcium imaging evaluation and pre-processing. Journal of Neuroscience Methods DOI: 10.1016/j.jneumeth.2016.08.010

2015

- Young male mating success is associated with sperm number but not with male sex pheromone titres. Frontiers in Zoology DOI: 10.1186/s12983-015-0124-y

2014

- Chemical composition of anal droplets of the eusocial gall-inducing thrips Kladothrips intermedius. Chemoecology DOI: 10.1007/s00049-014-0147-4 

- Flying insect swarms. Current Biology DOI: 10.1016/j.cub.2014.07.009

2013

- A male-predominant cuticular hydrocarbon, 7-methyltricosane, is used as a contact pheromone in the western flower thrips Frankliniella occidentalis. Journal of Chemical Ecology DOI: 10.1007/s10886-013-0272-5

- Superplot3d: an open source GUI tool for 3d trajectory visualisation and elementary processing. Source Code for Biology and Medicine DOI: 10.1186/1751-0473-8-19

2009

- The aggregation pheromone of the western flower thrips. Fil. dr / PhD avhandling (University of Keele): uk.bl.ethos.499345

2008

- Quantification of the release rate of the aggregation pheromone of the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), using solid-phase microextraction (SPME). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica DOI: 10.1556/APhyt.43.2008.2.6

Länkar


Kontaktinformation
Serviceassistent vid Infrastrukturavdelningen; SLU Service Alnarp, teknisk service
Telefon: 040-415346, 0705-439968
Postadress:
SLU Service, Teknisk service, Box 19
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 1, Alnarp