CV-sida

Inger Hjalmarsson

Bakgrund

2016- Genbankskurator, SLU/Nationella genbanken

2005-2012  Rådgivare för SeedNets arbetsgrupp för frukt och bär, CBM/Sida

2005-2015 Projektledare, SLU/Pom

2001-2004 Medlem av redaktionskommittén för Nordiske GENressurser, NMR

1999 Fil. Dr. i Frukt och bär. Fysiology och odling. Kgl. Veterinær- och Landbohøjskolen, Köpenhamn

1996-2004 Sektionsledare för frukt och bär, Nordiska genbanken

1994-1996 Programstudierektor för hortonomprogrammet, SLU

1990-1996 Biträdande prefekt vid institutionen för trädgårdsvetenskap, SLU

1990-1996 Universitetsadjunkt, institutionen för trädgårdsvetenskap, SLU

1977-1989 Försöks- och undervisningsassistent, avdelningen för frukt- och bärproduktion, SLU

1977 Hortonomexamen, SLU

Publikationer i urval

Refereegranskade artiklar

Hjalmarsson, I. 2020. Conservation of Ribes and Rubus cultivars in the Swedish National Gene Bank. Acta Hortic. 1277, 89-94. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1277.12

Skytte af Sätra, J., Troggio, M., Odlibekov, F., Sehic, J., Mattisson, H., Hjalmarsson, I., Ingvarsson, P.K. and Garkava-Gustavsson, L. 2020. Genetic Status of the Swedish Central collection of heirloom apple cultivars. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109599

Hjalmarsson, I. 2019. Plum Cultivars in Sweden: History and Conservation for Future Use. Proc. Latvian. Acad. Sci. Section B. Vol. 73, No. 3., pp. 207-213.

Hjalmarsson, I. and Wallace, B. 2007. Gooseberry and Currant in Sweden: History and Cultivar Development. Plant Breeding Reviews. 29: 145-175.

Hjalmarsson, I. 2006. Introduction of lowbush blueberry and hybrids in Sweden. Acta Hortic. 715, 143-146. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2006.715.20

Hjalmarsson, I. and Wallace, B. 2004. Content of the Swedish Berry Gene Bank. Journ. of Fruit and Ornamental Plant Res. Vol 12: 129-138.

Hjalmarsson, I. and Ortiz, R. 2001. Lingonberry: Botany and Horticulture. Horticultural Reviews. 27: 79-123.

Böcker och bokkapitel

Hjalmarsson, I. (red.) 2019. Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar. SLU, 175 sid.

Hjalmarsson, I. 2014. Following Walnut Footprints in Denmark, Sweden and Norway. pp. 379-385. In: Avenszato et al (eds.). Following Walnut Footprints (Juglans regia L) – Cultivation and Culture, Folklore and History. Scripta Horticulturae No 17.

Hjalmarsson, I. and Tomic, L. (eds.) 2012. Balkan pomology. Apples. SeedNet, 225 p.

Hjalmarsson, I. and Tomic, L. (eds.) 2012. Balkan pomology. Plums. SeedNet, 169 p.

Populärvetenskapliga artiklar

Garkava-Gustavsson, L., Skytte af Sätra, J. och Hjalmarsson, I. 2021. Antonovka i Sverige: DNA-analyser löser en pomologisk gåta. Pomologen 1:12-14.

Hjalmarsson, I. 2020. Klonarkiven fyllda med ympskatter. Natur & Trädgård. 35 (1), 24-33.

Hjalmarsson, I.  2020. Plommon – folkhemsfrukt som fallit i glömska. Natur & Trädgård 35 (2), 16-35.

Skytte af Sätra, J., Hjalmarsson, I. och Garkava-Gustavsson, L. 2020. Släktforskning bland svenska äpplesorter - ny teknik avslöjar gamla släktband. LTV-fakultetens faktablad. 2020:12.

Hjalmarsson, I. 2019. Ett krispigt kulturarv. Rum Ute, nummer 4, 144-145.

Hjalmarsson, I. 2019. Äldre frukt- och bärsorter – ett kulturarv värt att bevara. Biodiverse. 24 (2), 22-23.


Kontaktinformation