CV-sida

Jakob Gustavsson

Målet med mitt doktorandprojekt är att öka förståelsen för hur persistenta organiska föroreningar sprids och omsätts i vattenmiljön.

Presentation

Fokus ligger på metodutveckling för kemisk analys av nya flamskyddsmedel i vatten. De utvecklade metoderna kommer sedan att tillämpas på fältprover från olika avrinningområden, bl.a. ett borealt skogsområde, nedströms en stad (Uppsala) och en flygplats (Arlanda). De analystekniker som jag arbetar med är framförallt gaskromatografi kopplat till masspektrometri (GC-MS och GC-MS/MS).

Handledning

Huvudhandledare

Karin Wiberg,, Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Biträdande handledare

Lutz Ahrens, Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Sarah Josefsson , Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Dan Berggren Kleja, Institutionen för mark och miljö, SLU.

Publikationer i urval

Gustavsson J, Wiberg K, Ribeli E, Nguyen M.A, Josefsson S, Ahrens L (2018), Screening of organic flame retardants in Swedish river water, Science of the Total Environment, 625, 1046-1055

Gustavsson J, Ahrens L, Nguyen M.A, Josefsson S, Berggren Kleja D, Wiberg K (2017), Influence of natural organic matter on the extraction efficiency of flame retardants from surface waters. Journal of Chromatography A, 1524, 74-86

Gustavsson J, Ahrens L, Nguyen M.A, Josefsson S, Wiberg K (2017), Development and comparison of gas chromatography-mass spectrometry techniques for analysis of flame retardants. Journal of Chromatography A, 1481, 116-126

Nguyen M. A, Wiberg K, Ribeli E, Josefsson S, Futter M, Gustavsson J, Ahrens L (2017), Spatial distribution and source tracing of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in surface water in Northern Europe. Environmental Pollution, 220, Part B, 1438-1446

Gustavsson J, Fischer S, Ahrens L, Wiberg K (2017), Replacement substances for the brominated flame retardants PBDE, HBCDD, and TBBPA, Rapport till Naturvårdsverket (NV-08295-16)

Gustavsson J, Ribeli E, Wiberg K, Nguyen M.A, Josefsson S, Ahrens L (2016), Re-analysis of organic flame retardants in Swedish rivers, Rapport till Naturvårdsverket (NV-2213-15-018)

Ahrens L, Ribeli E, Josefsson S, Gustavsson J, Nguyen M, Wiberg K (2014), Screening of perfluoroalkyl substances and organic flame retardants in Swedish rivers, Rapport till Naturvårdsverket (NV-2213-13-026)


Kontaktinformation