CV-sida

Jakob Willforss

Presentation

Jag är bioinformatiker för PlantLink (www.plantlink.se). PlantLink är ett samarbete mellan Lunds universitet och SLU Alnarp som arbetar för att stärka växtforskningen i området. Jag är också bioinformatiker för NBIS (National Bioinformatics Infrastructure in Sweden), en organisation som stödjer livsvetenskap i Sverige.

Forskning

Mina uppgifter involverar:

  • Processning och analys i forskningsprojekt som använder sig av NGS-data.
  • Undervisning och vägledning i bioinformatik.
  • Administrering av PlantLink-servern.

Jag har bland annat deltagit i RNA-seq projekt som studerar förändring i genuttryck, till exempel vid interaktion mellan organismer, och metagenomikprojekt som studerar representerad taxa baserad på markörsekvenser såsom den ribosomala 16S rRNA genen.

Bakgrund

Civilingenjör i teknisk nanovetenskap med biomedicinsk inriktning, Lunds Tekniska Högskola, 2015.
Master i bioinformatik, Lunds Universitet, 2015.


Kontaktinformation