CV-sida

Jeltje M. Stam

Jeltje Stam
Post-doc researcher at the department of Plant Protection Biology.

Presentation

För mer information, se den engelska webbplatsen. / For more information, see the English version: https://internt.slu.se/en/cv-originals/jeltje-stam/

 


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp