CV-sida

Jenny Johansson

Jenny Johansson
Säsongsanställd på Röbäcksdalens försöksstation.

Kontaktinformation
Försökstekniker vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Norra försöksdistriktet
Postadress:
NJV, norra försöksdistriktet
90432 UMEÅ
Besöksadress: Verkstadsgatan 15, Umeå