CV-sida

Jenny Viklund

Jenny Viklund.jpg

Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Norra försöksdistriktet
Telefon: 070-6093644
Postadress:
NJV, norra försöksdistriktet
90432 UMEÅ
Besöksadress: Verkstadsgatan 15, Umeå