CV-sida

Jessica Svännel

Utbildad landskapsarkitekt och jobbar som universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning med huvudfokus på landskapsanalys och GIS.

Presentation

Jag är utbildad landskapsarkitekt och jobbar som universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Jag har ett stort intresse för landskapsanalys i stort och hur geografisk information kan användas i vår fysiska planering som underlag för långsiktig planering och design, för utökad förståelse av vårt landskap samt som en väsentlig del i planeringsprocessen. Jag har tidigare arbetat inom både kommunal och privat sektor med stark koppling till hur GIS kan hjälpa organisationer att gå mot mer digitala arbetssätt.

 

Undervisning

Jag undervisar i kursen Information, analys och planering av landskap, GIS (LK0175) på grundnivå inom Landskapsarkitektprogrammet samt Advanced digital landscape analysis with GIS (LK0286) på avancerad nivå inom samma program. Utöver det är jag också delaktig i kursen Skötsel av grönytor och naturmarker LK0195 där jag håller i landskapsingenjörernas GIS-moment.

Samverkan

Ledamot i SCBs användarråd (2019-pågående)

Bakgrund

Business Area Specialist – S-Group Solutions, Malmö (juni 2016- november 2017)

Landskapsarkitekt – Växjö kommun (februari 2016 – maj 2016)

Kursadministratör / Lärarassistent – SLU, Alnarp (oktober 2015 – juni 2016) 

Praktikant – Ekologigruppen (nov 2015 – januari 2016)

Landskapsarkitekt - Region Gotland (maj-juni 2014)

Praktik – Gotlands Länsstyren (april – juni 2014)

Handledning

Handleder ex-jobb


Kontaktinformation