CV-sida

Johan Dicksved

Johan Dicksved

Presentation

Forskningsintressen:

Min forskning syftar till att undersöka funktion och ekologi av floran i mag-tarmkanalen. Jag strävar efter att förstå samspelet mellan mikroorganismer, probiotika, prebiotika och påverkan av dieten på maghälsa. 

Mål med min forskning:

Målet är att identifiera nyttiga mikrober och mikrobiellt kodade funktioner i tarmen som kan förbättra mag- och tarm hälsan. Jag undersöker samband mellan olika utfodringsstrategier, mikrobiota och deras inflytande på maghälsan.

Forskningskompetens:

Mikrobiologi, molekylärbiologi primärt med fokus på DNA-baserade metoder. Jag har erfarenhet av att arbeta med kliniskt material från människa samt olika djur (gris, hund, höns, häst, ko och råtta) och olika provtyper såsom avföring, digesta, olika vävnadsprover och mjölk. Jag har erfarenhet av alla steg i amplicon sekvenseringsprocessen, från provberedning till bioinformatiska analyser av sekvensdata. Dessutom har jag erfarenhet av att arbeta med probiotika och prebiotika och deras interaktion med tarmepitelet.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Referee-uppdrag i tidskrifter som, till exempel, PLoS One, ISME tidskriften Applied and Environmental Microbiology och International Journal of Food Microbiology

Undervisning

Jag var kursledare för doktorandkursen "Host–Microbe Interactions in the Gut" vid SLU oktober, 2013.

Jag kommunicerar specifika data från min egen forskning och inom det övergripande forskningsområdet till studenter, doktorander och forskare vid SLU, Uppsala universitet och Karolinska Institutet, i allmänhet 2-3 gånger / år. Jag har också blivit inbjuden att hålla seminarier om mitt forskningsområde för läkare, exempelvis vid Inflammatory bowel disease (IBD) expert forum.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Nettoabsorption av näringsämnen hos kateteriserade grisar - en modell för förstå kopplingen mellan diet och hälsa hos människor och djur  PI: Johan Dicksved, SLU 
Är övervikt hos hund kopplat till inflammation och en förändrad tarmflora?

PI: Sara Wernersson, SLU

PhD-student: Josefin Söder, SLU 

Analys av mjölkens mikrofloras sammansättning och funktion - ett verktyg för ökad förståelse av juverhälsa 

PI: Sigrid Agenäs, SLU

PhD-student: Josef Dahlberg, SLU

Minskad metanproduktion från mjölkkor - dröm eller verklighet? 

PI: Jan Bertilsson, SLU

PhD-student: Rebecca Danielsson, SLU

Cikoria som fiberkälla till grisar  PI: Jan Erik Lindberg, SLU 
Betydelsen av enterolignaner för prevention av kroniska sjukdomar 

PI: Rikard Landberg, SLU

PhD-student: Anne-Kirstine Eriksen; SLU and Danish Cancer Society