CV-sida

Johan Gabrielsson

Johan Gabrielsson

Presentation

Jag är professor i Integrativ farmakologi. Min forskning fokuserar på
att bygga numeriska verktyg för analys av biomarkörer I samband med
läkemedelsanvändning. Huvudområden är studier av det farmakologiska
tidsförloppet i djur och människa under läkemedelsbehandling.

Forskning

Min forskning berör numeriska metoder för analys av farmakokinetiska och
farmakodynamiska (biomarkörer) data. Vi är ffa intresserade av
kopplingen mellan ett läkemedels exponering i blod/plasma och det
farmakologiska svarets uppkomst, intensitet och duration. Flera projekt
sponsras av läkemedelsindustrin och sker i samarbete med
Fraunhofer-Chalmers Center i Göteborg, och professor LA Peletier vid
Universitetet i Leiden. SLU-relaterade projekt rör studier av
kortisolomsättningen hos häst vid dexamethasone behandling.
Target-medierad kinetik, dos-respons-tids analys av farmakologiska data
och mönsterigenkänning är andra aktiviteter som har stor potentiell
betydelse i läkemedelsutvecklingen för både djur och människa.

Bakgrund

  • 1976-1985       Apotekare, Farmacie doktor, PhD Uppsala Universitet
  • 1985-1991       Docent I farmakokinetik Uppsala Universitet, post-doc UCSF
  • 1991-2012       Sr. Principal Sci. @ AstraZeneca +20 års erfarenhet Dx forskning
  • 2012-                Professor i Integrativ Farmakologi, VH/SLU

Publikationer i urval

J. Gabrielsson, B. Meibohm, D. Weiner, Pattern recognition in pharmacokinetic data analysis. The AAPS Journal, 2015 DOI: 10.1208/s12248-015-9817-6.

J. Gabrielsson, D. Weiner. Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5th ed., Swedish Pharmaceutical Press, ISBN-10 91 9765 100 1, ISBN-13 978 91 9765 100 4, 2016.

J. Gabrielsson, S. Hjorth, Pattern recognition in pharmacodynamic data analysis. The AAPS Journal, 2015 DOI: 10.1208/s12248-015-9842-5.

J. Riviere, J. Gabrielsson, M. Fink, J. Mochel. Mathematical modeling and simulation in animal health. Part I: Moving beyond pharmacokinetics. J. vet. Pharmacol. Therap. doi: 10.1111/jvp.12278. 2015 

R. Andersson, M. Jirstrand, L.A. Peletier, M. J. Chappell, N. D. Evans, J. Gabrielsson. Dose-response-time modelling: Second-generation turnover model with integral feedback control. Eur. J. Pharm. Sci. 2015

Länkar


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: 018-673172
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala