CV-sida

Johan Gabrielsson

Johan Gabrielsson

Presentation

Jag är professor i Integrativ farmakologi. Min forskning fokuserar på att studera vilka faktorer som är av betydelse för farmakologisk potens och egeneffekt. Huvud­områden är studier av det farmakologiska tidsförloppet i djur och människa under läkemedelsbehandling. Jag utvecklar metoder och verktyg för analys av biomarkörer I samband med läkemedelsanvän­dning.

Forskning

Min forskning fokuserar på nya metoder för att förbättra beskrivningen av farmako­logisk potens och egeneffekt. Dessa principer kan också användas för enzymatiska reaktioner och endogenatransportörer. Uttrycken för potens och egeneffekt är runt 100 år gamla. Modern läkemedelsutveckling begränsas delvis av att man använder föråldrade definitioner. Vi arbetar inter-disciplinärt med farmakologer, matematiker och kemister för att konstruera användbara samband och bättre förstå det farmakologiska svarets uppkomst, intensitet och duration. Flera projekt sponsras av läkemedels­industrin och sker i samarbete med professor LA Peletier Matematiska Institutionen vid Universitetet i Leiden, Prof. Mats Jirstrand, Fraunhofer-Chalmers Center i Göteborg, och Prof. Stephan Hjorth, Göteborgs Universitet. SLU-relaterade projekt rör studier av kortisolomsättningen hos häst vid dexametason behandling. Target-medierad kinetik, dos-respons-tids analys av farmakologiska data och mönsterigenkänning är andra aktiviteter som har stor potentiell betydelse i läkemedelsutvecklingen för både djur och människa.

Bakgrund

  • 1976-1985       Apotekare, Farmacie doktor, PhD Uppsala Universitet
  • 1985-1991       Docent I farmakokinetik Uppsala Universitet, post-doc UCSF
  • 1991-2012       Sr. Principal Sci. @ AstraZeneca +20 års erfarenhet Dx forskning
  • 2012-                Professor i Integrativ Farmakologi, VH/SLU

Publikationer i urval

J. Gabrielsson, B. Peletier, S. Hjorth, In vivo potency revisited – Keep target in sight. Pharmacology & Therapeutics, 2017 DOI: 10.1016/j.pharmthera.2017.10.011.

J. Gabrielsson, B. Peletier, Pharmacokinetic Steady-States Highlight Interesting Target-Mediated Disposition Properties. The AAPS Journal, 2017 DOI: 10.1208/s12248-016-0031-y.

J. Gabrielsson, S. Hjorth, Pattern recognition in pharmacodynamic data analysis. The AAPS Journal, 2015 DOI: 10.1208/s12248-015-9842-5.

J. Gabrielsson, D. Weiner. Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5th ed., Swedish Pharmaceutical Press, ISBN-10 91 9765 100 1, ISBN-13 978 91 9765 100 4, 2016.

J. Gabrielsson, B. Meibohm, D. Weiner, Pattern recognition in pharmacokinetic data analysis. The AAPS Journal, 2015 DOI: 10.1208/s12248-015-9817-6.

T. Cardilin,J. Almquist, M. Jirstrand, A. Zimmermann, S. El Bawab, J. Gabrielsson. Model-Based Evaluation of Radiation and Radiosensitizing Agents in Oncology. CPT Pharmacometrics and System Pharmacology. 2018 DOI: 10.1002/psp4.122682015

 


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: 018-673172
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala