CV-sida

Johan Iwald

Johan Iwald

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi
Telefon: 018-672585, 070-3821510
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se