CV-sida

Johan Pihel

Landscape architect with a cognitive science background with a special interest in landscape planning, human senses and perception, Geodesign and Geographical Information Systems (GIS). At present working on a PhD-thesis and working at SLU teaching Landscape planning and GIS and doing some data analysis for a couple of research projects.

Presentation

Johan Pihel heter jag, arbetar som forskningsassistent och kursadministratör på institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Jag är 36 år 2017, bor med sambo och dotter på en mindre gård i utkanten av Kristianstad kommun.

Jag är kognitionsvetare (kandidatexamen 2010) och landskapsarkitekt (yrkesexamen 2011), och mina intressen när det kommer till forskning är därför kopplade till mäniskans upplevelser och förnimmelser av landskapet och hur hon interagerar med det.

Till vardags arbetar jag med diverse forskningsdata och analyser, tolkar analyser och skriver ner resultaten så att de är läsbara i forskningsrapporter. Jag arbetar också, till största delen, i undervisningen. Där jobbar jag främst med GIS (Geografiska informationssystem)-undervisning och i viss mån uppsatshandledning. Uppdrag jag har haft de senaste åren har bland annat varit som kursansvarig (delat ansvar med Anders Larsson) för kursen Information, analys och planering av landskap, GIS för landskapsarkitektstudenterna vid SLU Alnarp och har tidigare varit en del av lärarlaget i samma kurs under några år. Mina uppgifter som kursansvarig är bland annat att tillsammans med kollegor förbereda kursen med kontakt och planering med externa föreläsare, utveckla kurspedagogiken, hantera budget och salsbokningar, utveckla undervisningsmaterial och förbereda studieområde (geografisk utsträckning, kontakt med aktuellt plankontor) och bakgrundsmaterial (sammanställa planmaterial, GIS-data och relevant övrig litteratur) för studenterna. Jag har även under ett par år tillsammans med kursansvarig och kollegor utvecklat ett GIS moment för landskapsingenjörerna som en del i kursen Skötsel av grönytor och naturmarker. Detta är något jag gärna fortsätter med då momentet blivit väldigt bra, men det finns möjlighet för förbättring, bland annat att ytterligare stärka den pedagogiska kopplingen till skötseltemat i kursen. Jag har även fått möjligheten att under några år hålla en workshop-del i positionsdatainsamling i masterkursen för avancerad GIS-utbildning, Advanced digital landscape analysis with GIS. Även detta är ett arbete som drivs tillsammans med kollegor, det är så jag gillar att arbeta och anser att de största pedagogiska vinsterna görs.

Jag är van från mitt forskningsarbete att arbeta med stora datamängder från flera källor och att processa och analysera desamma i flera olika applikationer och med olika utgångspunkter; vetenskapligt, populärvetenskapligt eller tjänstemannamässigt som en del i undervisningen. Noggrannhet är ett ledord inom forskning och utbildning och något jag gärna fortsätter att trycka på. Jag har formell pedagogisk utbildning i form av högskolepedagogisk grundkurs och har under min forskarutbildning hunnit med en fördjupning i GIS för R, ett hittills opublicerat paket för att hantera GIS-analyser och statistiska analyser sömlöst direkt i R, och är även en del av gruppen som diskuterar och lär varandra GIS för forskare och forskarstudenter på Alnarp.

Undervisning

LK0175, Information, analys och planering av landskap, GIS

LK0195, Skötsel av grönytor och naturmarker

LK0258, Advanced digital landscape analysis with GIS

LK0238, Environmental Perception and Experience

Forskning

Doktorand i projektet Aktiv Hänsyn, styrt av Lena Gustafsson, SLU Ultuna. Mina handledare är  Åsa Ode Sang, SLU Alnarp, Caroline Hägerhäll, SLU Alnarp och Marcus Nyström, Humlab, Lunds Universitet.

Arbetar även med datainsamling och analys i följande projekt:

Compile

Triborn

 

Länkar

LinkedIn profil:

https://www.linkedin.com/in/johan-pihel-9b125a31

 

Google scholar profil:

https://scholar.google.se/citations?user=DB8EL_kAAAAJ&hl=en


Kontaktinformation

Publikationslista: