CV-sida

Johan Pries

Johan Pries
Jag är disputerad historiker och forskar, undervisar och föreläser om modern planering och stadsutveckling. Tillsammans med Mattias Qviström, Märit Jansson, Amalia Engström, Mia Ågren och Therese Andersson arbetar jag inom det Formas-finansierade projektet "Välfärdens landskap och den täta staden".

Presentation

Jag arbetar sedan våren 2018 som postdoc på institutionen för Stad och Land på SLU i Ultuna där jag ingår i projektet "Välfärdens landskap och den täta staden". Före det skrev jag en doktorsavhandling i historia vid Lunds universitet som behandlade relationen mellan socialdemokratisk och nyliberal stadsutveckling utifrån exemplet Malmö: Social Neoliberalism through Urban Planning: Bureaucratic Formations and Contradictions in Malmö since 1985. Jag hoppas att min forskning om Malmö kan bidra till att nyansera en debatt om efterkrigstidens städer som präglas av en konflikt mellan öveslätande folkhemsnostalgi och antimodernistisk planeringskritik, men även visa på de komplexa sätt som social stadsplanerings, och de landskap den skapade, fortsätter prägla stadsuteckling och forma hur nyliberala projekt tar form.

 

Utöver forskning om planering har jag under de senaste åren forskat, skrivit och föresläst om sociala rörelser i en rad olika kollaborativa former. Inte minst är jag intresserad av hur konfliktinriktade rörelser skapar rum, framförallt genom anspråk på gator och torg men även genom strategier som byggande, ockupationer eller andra former av kreativ interaktion med rummet. Exempelvis har jag med tillsammans med min kollega Andrés Brink Pinto skrivit en serie artiklar och en längre illustrerad bok om relationen mellan antifascister, nazister och polisen under 30 november-oroligheterna i Lund från 1980-talets början fram till mitt av 00-talet. Det senaste året har jag allt mer börjat intressera mig för hur den tidiga arbetarrörelsen skapande av nätverk av platser så som Folkets hus och Folkets park och vilken roll dessa självorganiserade rumsliga modeller i ett senare skede spelade i den sociala stadsutvecklingspolitiken. Jag har föreläst både om planering och rörelser, såväl i akademin som för föreningslivet, och ställer i mån av tid gärna upp även i framtiden i sådana sammanhang.

Publikationer i urval

Merrill, S. and Pries, J. "Translocalising and Relocalising Antifascist Struggles: From#KämpaShowan to #KämpaMalmö" Antipode (forthcoming)

Pries, J. (2018) P. J. Welinder and “American Syndicalism”, in Interwar Sweden. In Cole, P., Struthers, D., and Zimmer, K. Wobblies of the World: A Global History of the IWW. London: Pluto Press, pp. 262-270.

Pries, J. (2017) Social Neoliberalism through Urban Planning: Bureaucratic Formations and Contradictions in Malmö since 1985. Lund: Lund University Doctoral Dissertations.

Pries, J. and Zackari, K. (2016). “Här slutar Sverige”: Ockupationen på Ringgatan i Malmö 1990, in Brink Pinto, A. and Eriksson, M. Politik underifrån: Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. Lund: Arkiv förlag, pp. 193-209.

Brink Pinto, A. and Pries, J. (2017) Rethinking transformative events to understand the making of new contentious performances: The “autonomous left” and the anti-fascist blockade in Lund 1991. In Wennerhag, M., Fröhlich, C., and Piotrowskij, G. (Eds.) Radical Left Movements in Europe. Abingdon: Routledge, pp. 156-172

Brink Pinto, A. and Pries, J. (2013) 30 november: kampen om Lund 1985-2008. Lund: Pluribus.

Pries, J. (2013) Scandia introducerar: David Harvey och det förflutnas geografi. Scandia: Tidskrift för historisk forskning, 79(2), pp. 137-144.


Kontaktinformation
Extern_resurs vid Institutionen för stad och land; Institutionen för stad och land, Landskapsarkitektur