CV-sida

Johannes Pohl

Johannes Pohl
Doktorand på BVF

Presentation

Jag är sedan maj 2016 inskriven som doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsa (BVF) med Anders Glynn som huvudhandledare. Efter en kandidat i biologi, och sedermera en master i miljötoxikologi vid Uppsala universitet arbetade jag som forskningsassistent på BVF. Mitt examensarbete på masternivå med titeln Thyroid Endocrine Disruption of Propylparaben Assessed Using an Optimized Xenopus tropicalis Metamorphosing Tadpole Exposure System utförde jag på BVF med Gunnar Carlsson som huvudhandledare.

Mitt doktorandprojekt ligger inom ramen för det av Havs- och vattenmyndigheten finansierade forskningsprojektet Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala. Jag har, och kommer, främst att arbeta med zebrafisk och zebrafiskembryon som modeller för biologiska effekter av ozonering av avloppsvatten och ingående läkemedel. Detta i syfte att kunna påvisa om några positiva och/eller negativa responser i bland annat fiskens reproduktionsförmåga, embryoutveckling och beteende uppstår när ozon används för att bryta ner läkemedelsrester i avloppsvattnet från kommunala reningsverk.

Forskning

Juni 2015-

Projekt: Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala
Projektledare: Jerker Fick (Umeå universitet)
Projektpartners: Kungliga tekniska högskolan (KTH), Umeå universitet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Oktober 2014-Maj 2016

Projekt: Mixture aSSessments of EDCs (MiSSE)
Projektledare: Åke Bergman och Jana Weiss (Stockholms universitet)
Projektpartnerns: Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), VU University of Amsterdam
Finansiär: Forskningsrådet Formas

 

Miljöanalys

Juli 2015

Projekt: Fortlöpande miljöanalys: grodyngel som bioindikator
Projektledare: Gunnar Carlsson (SLU)

Bakgrund

Masterexamen i biologi: inriktning miljötoxikologi, Uppsala universitet 2013-2015

Kandidatexamen i biologi: inriktning biologi/molekylärbiologi, Uppsala universitet 2010-2013


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: 018-671145
Postadress:
Patologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: