CV-sida

Jonas Josefsson

Jonas Josefsson
Läs mer om Jonas Josefsson på Engelska.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: 018-672372
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala