CV-sida

Jonas Josefsson

Jonas Josefsson
Läs mer om Jonas Josefsson på Engelska.

Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala