CV-sida

Jordan Hristov

Jag är utredare på Agrifood Economics Centre. Se mer om min forskning på Agrifoods hemsida (se länk nedan)

Kontaktinformation