CV-sida

Jordan Hristov

Jordan Hristov
Jag är utredare på Agrifood Economics Centre. Se mer om min forskning på Agrifoods hemsida (se länk nedan)

Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för ekonomi; Analysgruppen
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, Lund