CV-sida

Jos Botermans

Jos Botermans

Presentation

Forskningsområde

Tekniska system för konventionell och ekologisk grisproduktion. Systemlösningar med avseende på välfärd, beteende, produktion, hälsa, emissioner, arbetsmiljö och ekonomi. Inhysningssystem för grisproduktion, utfodringsteknik till grisar samt ventilationssystem och energibesparing i grisstallar.

Undervisning

Inhysning av grisar, ekonomi inom grisproduktionen (Lantmästarprogrammet, NOVA/BOVA/Nordplus-kursen ”Sustainable pig production”).

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Bakgrund

Husdjursagronom, Wageningen University, Holland
Agronomie Doktor i ämnet Lantbrukets Byggnadsteknologi, SLU


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi; Institutionen för biosystem och teknologi (VH), övergripande
Telefon: 0738-19 02 23
Arbetsbeskrivning: inhysning och utfodringsteknik till grisar, Undervisning, Utfodring av grisar och inhysning av slaktgrisar
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: