CV-sida

Jos Botermans

Presentation

Forskningsområde

Tekniska system för konventionell och ekologisk grisproduktion. Systemlösningar med avseende på välfärd, beteende, produktion, hälsa, emissioner, arbetsmiljö och ekonomi. Inhysningssystem för grisproduktion, utfodringsteknik till grisar samt ventilationssystem och energibesparing i grisstallar.

Undervisning

Inhysning av grisar, ekonomi inom grisproduktionen (Lantmästarprogrammet, NOVA/BOVA/Nordplus-kursen ”Sustainable pig production”).

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Bakgrund

Husdjursagronom, Wageningen University, Holland
Agronomie Doktor i ämnet Lantbrukets Byggnadsteknologi, SLU


Kontaktinformation

Publikationslista: