CV-sida

Julia Andersson

Presentation

Jag arbetar till 50% som adjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Förutom kursansvar för Utökad växt- och ståndortskännedom hösten 2016, är jag delaktig i flera kurser inom växt- och gestaltningsområdet. Min anställning varar fram till 31 maj 2017.

2002-2003 började jag som student i Landskapsingenjörsprogrammet. 2006-2009 gick jag Trädgårdsingenjör Design-programmet och via tjänster som amanuens, forskningsassistent och extern konsult är jag nu anställd som adjunkt på halvtid. Den andra halvtiden är jag aktiv i eget företag inom trädgårdsnäringen, Klinta Trädgård AB.

Undervisning

Jag medverkar i flera kurser inom växtlära och trädgårdsdesign; Växtkomposition, Utomhusträdgårdens material- och design, Trädgårdsdesignens metod och material, Grundläggande växtkännedom för Landskapsarkitekter, Växt- och marklära för Landskapsingenjörer, Projekt trädgårdsdesign, Kandidatarbete Tring Design och Utökad växt- och ståndortskännedom.

Handledning

Handleder studenter i Kandidatexamensarbeten, främst från Trädgårdsingenjör Design-programmet.

Publikationer i urval

Kandidatuppsats: http://stud.epsilon.slu.se/4013/

Magisteruppsats: http://stud.epsilon.slu.se/8611/


Kontaktinformation