CV-sida

Julien Morel

Julien Morel.jpg
Postdoktor i växtodling

Presentation

Mer informationen finns på den engelska sidan


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Enheten för växtodling
Telefon: 090-7868724
Postadress:
Inst för NJV, avd för växtodling,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå