CV-sida

Kajsa Himmelstrand

Kajsa Himmelstrand

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +4618-671540
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala