CV-sida

Kamyar Mogodiniyai Kasmaei

Kamyar Mogodiniyai Kasmaei

Presentation

Forskningsintresse: Silage biochemistry and microbiology

Mål med min forskning:

  • A mechanistic approach to silage fermentation
  • Establishing linkage between pre-ensiled forage composition and ensiling results

Research Skills:

Design, sampling, chemical and microbial analyses, statistical evaluation of data

Forskning

Pågående projekt:

Titel Projektansvariga
A novel in vitro ensiling methodology with application to silage research and inoculant evaluation 

Peter Udén, Rolf Spörndly and Volkmar Passoth PhD: Kamyar Mogodiniyai Kasmaei


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Fodervetenskap
Telefon: 018-671651
Arbetsbeskrivning: Forskning om ensilagejäsning och ekologin hos mikroorganismer i ensilage.
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala