CV-sida

Karin Eklund

Karin Eklund

Presentation

 

Jag arbetar som forskningsingenjör på enheten för skogsentomologi. Halva min tid arbetar jag i olika forskningsprojekt, främst med skadegörare som bladbaggar i energiskogsodlingar och tallsteklar.

Den andra halvan av min tid arbetar jag inom intendenturen på Ekologicentrum, främst med lokalfrågor. Dessutom ansvarar jag för bokningar i växthus och i nätgården på Ekologicentrum. Dessa ingår i NJ fakultetens gemensamma odlingsfaciliteter (Plant Cultivation Facility). Jag är även miljösamordnare inom miljöcertifikatet Ekologicentrum och Naturicum.

 

Publikationer i urval

 

Höglund, S., Eklund, K. & Björkman, C. 1999. Insect pests in willow plantations - leaf beetles. Växtskyddsnotiser, 63: 20-26. (In swedish with english summary.)

Björkman, C., Höglund, S., Eklund, K. & Larsson, S. 2000. Effects of leaf beetle damage on stem wood production in coppicing willow. Agricultural and Forest Entomology, 2: 131-139.

Björkman, C., Dalin, P. & Eklund, K. 2003. Generalist natural enemies of a willow leaf beetle (Phratora vulgatissima): abundance and feeding habits. Journal of Insect Behaviour, 16: 747-764.

Björkman, C., Dalin, P. & Eklund, K. 2004. Skinnbaggar som predatorer på insekter i Salix-odlingar. Entomologisk Tidskrift, 125:13-19.

Björkman, C. & Eklund, K. 2004. Skörd stör biologisk kontroll av skadeinsekter. Fakta Skog, Nr 11, 2004.

Björkman, C. & Eklund, K. 2004. Skörd stör biologisk kontroll av skadeinsekter. Fakta Jordbruk, Nr 3, 2004.

Dalin, P., Björkman, C. & Eklund, K. 2004. Leaf beetle grazing does not induce willow trichome defence in the coppicing willow Salix viminalis. Agricultural and Forest Entomology, 6: 1-5.

Björkman, C., Bommarco, R., Eklund, K. & Höglund, S. 2004. Harvesting disrupts biological control of herbivores in a short-rotation coppice system. Ecological Applications, 14: 1624-1633.

Björkman, C. & Eklund, K. 2006. Factors affecting willow leaf beetles (Phratora vulgatissima) when selecting overwintering sites. Agricultural and Forest Entomology, 8: 97-101.

Björkman, C., Maisonasse, A. & Eklund, K. 2009. Biology and performance on different diets of an omnivorous insect predator, Psallus haematodes (Heteroptera: Miridae). Entomologisk Tidskrift, 130: 145-153.

Björkman, C., Kindvall, O., Höglund, S., Lilja, A., Bärring, L. & Eklund, K. 2011. High temperature triggers latent variation among individuals: Oviposition rate and probability for outbreaks. PLoS ONE, 6: e16590.

Björkman, C., Eklund, K., Lehrman, A. & Stenberg, J.A. 2013. Food conditioning affects expression of insect resistance in diploid willows (Salix spp.). American Journal of Plant Sciences, 4: 48-52.

Björkman, C., Lindelöw, Å., Eklund, K., Kyrk, S., Klapwijk, M.J., Fedderwitz, F. & Nordlander, G. 2013. A rare event – an isolated outbreak of the pine-tree lappet moth (Dendrolimus pini) in the Stockholm archipelago. Entomologisk Tidskrift, 130: 145-153.

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Forskningsingenjör vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
Telefon: 018-672333
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala