CV-sida

Karl Jäghagen

Karl Jäghagen
Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office. Support i planerings- och ansökningsfasen av EU-projekt. Kontaktperson för Grants Office i Umeå. Projektledare för "Hållbart nyttjande av resursen skog" (SusFor).

Presentation

Jag jobbar som forskningsrådgivare vid enheten för Externfinansiering / Grants Office, som är en enhet inom universitets­administrationens Ledningskansli. Jag är kontaktperson för Grants Office i Umeå och arbetar med olika initiativ för att stimulera SLU:s påverkansarbete och strategiska bevakning av EU institutioner. Jag ger också råd och stöd till forskare vid forskningsansökningar med fokus på EU-projekt. 

Min akademiska bakgrund är jägmästare och skoglig doktor.

Några uppdrag:

Ledamot i Skogsfakultetens EU-team och i Strategiskt  Externfinansieringsteam (SET). SET arbetar för att öka SLU:s deltagande i internationellt finansierade projekt. Projektledare för "Hållbart nyttjande av resursen skog" SusFor som är en nationell påverkansplattform delfinansierad av Vinnova.
Ledamot i Nationell referensgrupp för samhällsutmaning 2 inom Horisont 2020.
 

Några generella verktyg på SLUs medarbetarwebb:

Riktlinjer för externfinansiering
Delad medfinansiering
Pivot - hitta finansiering
Projektkalkyl
SLU-fakta i ansökningar
Stimulansmedel för externfinansiering
Lathund för H2020-projekt
Horisont 2020 – info och länkar

Horizon 2020 SLU - PIC 999887350


Kontaktinformation
Projektsamordnare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: 090-7868420, 072-5338819
Arbetsbeskrivning: Kontaktperson för Grants Office i Umeå. Support i planerings- och ansökningsfasen av EU-projekt.
Postadress:
Skogsmarksgränd
90183 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå