CV-sida

Karolina Enlund

Karolina Enlund
Forskarstuderande veterinär

Presentation

Sedan examen 2010 har jag arbetat som klinkveterinär på Anicura Djursjukhuset Albano, där jag de senaste åren har inriktat mig på tandskador och tandsjukdomar hos hund och katt. 2016 blev jag antagen som forskarstuderande vid SLU i Uppsala. Jag är anställd av Anicura Djursjukhuset Albano och min industrilicentiand-tjänst finansieras av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.

Forskning

Mitt forskningsprojekt omfattar en kartläggning av svenska hundägares och veterinärers erfarenheter, rutiner och attityder kring profylaktisk hemtandvård på hundar. Huvudhandledare är docent Ann Pettersson.

Bakgrund

2016- Forskarstuderande vid Enheten för hund, katt och andra smådjur, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU Uppsala. Tjänsten finansieras av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.

2010- Klinikveterinär Anicura Djursjukhuset Albano och Gärdets Djurklinik

2010 Veterinärexamen, SLU, Uppsala

2001-2003 Djursjukskötare, Universitetsdjursjukhuset, SLU, Uppsala

2001 Djursjukskötarexamen, SLU, Skara


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjurskirurgi
Telefon: 018-671345, 070-2521893
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se