CV-sida

Katarina Magnusson

Katarina Magnusson

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: 010 4784238
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM