CV-sida

Kerstin Nordin

Presentation

Landskapsarkitekt LAR/MSA. Universitetsadjunkt och fil.dr i landskapsplanering. Undervisar på landskapsarkitektprogrammet Ultuna i ämnet landskapsarkitektur. Mitt forskningsintresse handlar om hur planerare i en kommun ska få kunskap om barns utemiljö, på ett sätt som är användbart i praktiken. Ledamot av fakultetsnämnden på LTV-fakulteten.

Forskning

Har sedan 2002, tillsammans med Ulla Berglund, utvecklat en metod för hur barns kunskap och erfarenheter av den egna utemiljön kan bli användbar i kommunal fysisk planering.

Bakgrund

Landskapsarkitketexamen från SLU. Arbetet inom kommun och länsstyrelse som landskapsarkitekt. Sedan 2000 lärare på landskapsarkitektprogrammet. Disputerade 2015 med avhandlingen "Att sätta barn på kartan - Barnkartor i GIS - för information om barns utemiljö"

Publikationer i urval

Nordin, Kerstin  (2015). Att sätta barn på kartan.  Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala :  Sveriges lantbruksuniv.,  Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880  ; 2015:116

Nordin, K. & Berglund, U. (2010). Children's Maps in GIS - a tool for communicating outdoor experiences in urban planning. International Journal of Information Communication Technologies and Human Development (IJICTHD), 2 (2), ss. pp 1-16.

Länkar

Att sätta barn på kartan. Avhandling 2015


Kontaktinformation