CV-sida

Kerstin Nordin

Kerstin Nordin

Presentation

Landskapsarkitekt LAR/MSA. Universitetsadjunkt och fil.dr i landskapsplanering. Undervisar på landskapsarkitektprogrammet Ultuna i ämnet landskapsarkitektur. Mitt forskningsintresse handlar om hur planerare i en kommun ska få kunskap om barns utemiljö, på ett sätt som är användbart i praktiken. Ledamot av fakultetsnämnden på LTV-fakulteten.

Undervisning

Kursanavarig för kurser på grund- och avancerad nivå med inriktning på landskapsanalys. Handledning av kandidat- och examensarbeten med olika inriktningar.

Forskning

Har sedan 2002, tillsammans med Ulla Berglund, utvecklat en metod för hur barns kunskap och erfarenheter av den egna utemiljön kan bli användbar i kommunal fysisk planering. Metoden "Barnkartor i GIS" har använts i sex kommuner i olika planeringsprojekt. Det har resulterat i att information från ca 1000 barn nu finns på SLU inom ramen för FOMA, programområdet Bebyggd miljö.  Presenterade 2015 min avhandling "Att sätta barn på kartan".

Publikationer i urval

Berglund, U. & Nordin, K. (2010). Guide till Barnkartor i GIS - ett verktyg för barns inflytande i stads- och trafikplanering (Guide to Children's Maps in GIS - a tool for children's influence on urban planning). Rapporter, 1/2010). Uppsala, Sweden: Institutionen för stad och land SLU.

Nordin, K. & Berglund, U. (2010). Children's Maps in GIS - a tool for communicating outdoor experiences in urban planning. International Journal of Information Communication Technologies and Human Development (IJICTHD), 2 (2), ss. pp 1-16.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur
Telefon: 018-672087
Arbetsbeskrivning: Lärare i landskapsarkitektur på landskapsarkitektprogrammet, Uppsala. Fil.dr. i landskapsplanering. Forskar med inriktning på frågor som rör barnperspektiv i stadsplanering och förvaltning.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala