CV-sida

Kerstin Svennersten Sjaunja

Kerstin Svennersten Sjaunja

Presentation

Professor, department of Animal Nutrition and Management, SLU

Bakgrund

1977: Bachelor of Arts, University of Lund

1984: M Sc in Agriculture (Husdjursagronom), SLU

1990: PhD in Animal Science, SLU

1998: Docent in Animal Management, SLU


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Skötsel idisslare
Arbetsbeskrivning: Kerstin Svennersten Sjaunja, professor i husdjurens inhysning och skötsel speciellt idisslare. Forskningsområdet är mjölkningsteknik och mjölkningsfysiologi, mjölkningsrutinernas inverkan på mjölkkvalitet och juverhälsa. På senare tid har fokus legat på automatisk mjölkning, mjökningsfrågor i utvecklingsländer samt mjölkning av vattenbufflar. Kerstin Svennersten Sjaunja is professor in animal housing and management, especially ruminants. The research area is milking technique and milking physiology, the effect of milking routines on milk quality and udder health. At present the focus is on automatic milking, milking management in developing countries and milking management with water buffaloes
Postadress:
Box 7024
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala