CV-sida

Kiana Islamian

Kiana Islamian

Bakgrund

Politices- och Ekonomie kandidatexamen Samhällsvetarprogrammet, Uppsala universitet 2019

Filosofie masterexamen Internationell utveckling och Management, Lunds universitet 2022


Kontaktinformation

Forskningsassistent vid Institutionen för ekonomi; Jordbrukssektorns ekonomi
Postadress:
Box 7013
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala