CV-sida

Klara Joelsson

Bakgrund

2013 - Doktorand

2012-2013 Skogsvårdskonsultet-Skogsstyrelsen

2012-2007 MSc in Forestry (Jägmästarprogrammet)


Kontaktinformation