CV-sida

Krista Tuominen

Krista Tuominen

Presentation

Mitt projekt fokuserar på att utveckla en modell för att beskriva sjukdomsspridning av livestock-associated meticillinresistent Staphylococcus aureus (LA-MRSA) innom och emellan svenska grisbesättningar samt undersöka potentiella LA-MRSA kontrollstrategier med en svensk kontext. Målet är att skapa en vetenskaplig bas för kostnadseffektiv kontrollstrategi för LA-MRSA. Sjukdomsmodellen är en "mechanistic stochastic compartment"-modell som utvecklas i programeringsspråket R med SimInf-paketet (https://www.siminf.org/).

Jag är veterinär och kandidat i datalingvistik från Helsingfors universitet, Finland.  Efter min veterinärexamen, har jag jobbat i Finland som praktiserande veterinär, gränsveterinär och forskare på Livsmedelssäkerhetsverket och som tillsynsveterinär i djurskydd. Jag är intresserad av epidemiologi och infektionsjukdomar, One Health och patologi.

Bakgrund

Veterinär (veterinärmedicine licentiat), Helsingfors Universitet, Finland
Kandidat i datalingvistik, Helsingfors Universitet, Finland

 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672381
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala