CV-sida

Kristin Thored

Kristin Thored
Samordnare vid VPE. Jobbar bland annat med miljösamordning vid Ekologicentrum och kursadministration.

Presentation

Jag är en av miljösamordnarna inom miljöcertifikatet Ekologicentrum och Naturicum, samt internrevisor av miljöledningssystem vid SLU. 

Administratör vid Future Food, där jag hjälper till att fixa seminarier och konferenser bland annat.

Jag granskar också statistik i databasen Nordic Field Trial System från SLUs långliggande odlingssystemsförsök.

Sekreterare i Lika villkorskommittén på NJ-fakulteten.

Då och då skriver jag också någon rapport, som till exempel Högskoleverkets uppdrag att självärdera miljövetenskapskandidatexamen vid SLU och Höstvete mot nya höjder.

Undervisning

Jag är kursanvarig för masterkursen Agricultural cropping systems  samt administrerar agronomkursen Lantbrukets växtproduktion och ibland handleder jag även studenter i projektarbeten på andra kurser.

Bakgrund

Jag har en magister i naturvetenskap med fokus på markvetenskap från SLU 2010.

 

Kristin Thored samling 2012 ny.jpg
Jordprovtagning i Skåne 2012.

Publikationer i urval

C. Poeplau, H. Marstorp, K. Thored, and T. Kätterer (2016). Effect of grassland cutting frequency on soil carbon storage – a case study on public lawns in three Swedish cities. SOIL, 2, 175–184. Länk

C.A. Shand, K. Rosén, K. Thored, R. Wendler, and S. Hillier (2013). Downward migration of radiocaesium on organic soils across a transect in Scotland. Journal of Environmental Radioactivity 115. 124-133. Länk 

Thored, Kristin, 2010. Downward migration and transfer to plants of radiocaesium in Scottish soil profiles : a comparison with earlier studies . Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment. Länk


Kontaktinformation
Samordnare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: 018-672651
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala
Sidansvarig: kristin.thored@slu.se