CV-sida

Kristine Koch

Kristine Koch
Min forskning har kretsat kring sambanden mellan kemisk struktur, mikrostruktur, tillverkningsprocess och materialegenskaper i stärkelsebaserade filmer och barriärskikt för livsmedelsförpackningar. Jag har också ägnat mig mycket åt grundforskning om kemiska och fysikaliska egenskaper i stärkelse med olika botaniskt ursprung. Jag har omfattande undervisningserfarenhet på grund-, avancerad oh forskarnivå inom områdena livsmedelsvetenskap, biokemi, biobaserade material, och är även gymnasielärare i kemi. Programsekreterare för SLU:s initiativ för biobaserade material och bränslen Programstudierektor för agronomprogrammet – livsmedel

Bakgrund

Docent i livsmedelsvetenskap, SLU, 2010

Fil. dr i livsmedelsvetenskap, SLU, 1999

Magister i kemi, Umeå universitet, 1994

Publikationer i urval

Menzel, C., Seisenbaeva, G., Agback, P., Gallstedt, M., Boldizar, A. and Koch, K. (2017) Wheat starch carbamate: Production, molecular characterization, and film forming properties. Carbohydrate Polymers 172, 365-373

 

Menzel, C., Andersson, M., Andersson, R., Vásquez-Gutiérrez, J.L., Daniel, G., Langton, M., Gällstedt, M., Koch, K. (2015) Improved material properties of solution-cast starch films: Effect of varying amylopectin structure and amylose content of starch from genetically modified potatoes . Carbohydr. Polym. 130, 388-397

 

Menzel, C., Koch, K. (2014). Impact of the coating process on the molecular structure of starch-based barrier coatings. J. Appl. Polym. Sci. 131 (23) DOI: 10.1002/app.41190 (Menzel and Koch, 2014)

 

Olsson, E., Menzel, C., Johansson, C., Andersson, R., Koch, K., Järnström, L. (2013). The effect of pH on hydrolysis, cross-linking and barrier properties of starch barriers containing citric acid. Carbohydr. Polym. 98, 1505–13 (Olsson et al., 2013)

 

Menzel, C., Olsson, E., Plivelic, T.S., Andersson, R., Johansson, C., Kuktaite, R., Järnström, L., Koch, K. (2013). Molecular structure of citric acid cross-linked starch films. Carbohydr. Polym. 96, 270–6

Bertoft, E., Koch, K., Åman, P. (2012). Structure of building blocks in amylopectins. Carbohydr. Res. 361, 105–113

 

Koch, K., Gillgren, T., Stading, M., Andersson, R. (2010). Mechanical and structural properties of solution-cast high-amylose maize starch films. Int. J. Biol. Macromol. 46, 13–19

 

Santacruz, S., Koch, K., Andersson, R., Åman, P. (2004). Characterization of potato leaf starch. J. of Agric. and Food Chem. 52, 1985-1989

 

Bengtsson, M., Koch, K., Gatenholm, P. (2003). Surface octanoylation of high-amylose potato starch films. Carbohydr. Polym. 54, 1–11

 

Santacruz, S., Koch, K., Svensson, E., Ruales, J.,Eliasson, A.-C. (2002) Three underutilised sources of starch from the Andean region in Ecuador. Part I. Physico-chemical characterization. Carbohydrate Polymers 49, 61-70

 

Koch, K., Andersson, R., Rydberg, I., Åman, P. (1999). Influence of harvest date on inulin chain length distribution and sugar profile for six chicory (Cichorium intybus L) cultivars. J. Sci. Food Agric. 79, 1503–1506

 

Koch, K., Andersson, R., Åman, P. (1998). Quantitative analysis of amylopectin unit chains by means of high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection. J. Chromatogr. A 800, 199–206

 

 


Kontaktinformation
Forskningssekreterare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli
Telefon: +4618672248
Postadress:
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli, Box 7082
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala

Publikationslista: